Pieniądze - Money (FCE)

4.4  4    38 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
wyciąg z konta
Na tym wyciągu z konta musi być błąd!
начать обучение
a statement
There must be a mistake in this bank statement!
spłukany
bez grosza
Nie wiedziałem, że jesteś spłukany.
начать обучение
broke
I didn't realise you were broke.
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
начать обучение
to earn
I've earned some extra money this month.
wyjmować pieniądze z konta
Muszę wyciągnąć trochę pieniędzy ze swojego konta.
начать обучение
to withdraw money
I need to withdraw some money from my account.
karta czekowa
Karty czekowe stosowano razem z czekami.
начать обучение
a cheque guarantee card
Cheque guarantee cards were used together with cheques.
inwestować pieniądze
Dzisiaj można zainwestować pieniądze na wiele różnych sposobów.
начать обучение
to invest money
Nowadays there are many different ways to invest your money.
pożyczyć
coś komuś
Czy możesz pożyczyć mi pieniądze na kupno książek?
начать обучение
to lend
Can you lend me some money for books?
+31 карточка
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Комментарии:

alicjapie написал: 2011-11-27 00:47:21
a well-off - to przyiotnik, dlaczego z jet 'a"?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.