Media - The media (FCE)

4.7  3    25 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
dziennikarz
Dziennikarz przygotował pytania do wywiadu.
начать обучение
a journalist
The journalist prepared some questions for the interview.
paparazzi
Paparazzi zrobili jej kilka zdjęć w klubie.
начать обучение
paparazzi
Paparazzi took some pictures of her in the club.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
начать обучение
a documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
główny artykuł
Nasz główny artykuł w tym miesiącu dotyczy przyszłości technologii informacyjnej.
начать обучение
a feature
Our feature this month is on the future of information technology.
kanał, program
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
начать обучение
a channel
This show is boring, let's change the channel.
redaktor
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
начать обучение
an editor
The editor introduced some corrections to the text.
bieżące wydarzenia
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
начать обучение
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.