Praca - Work (FCE)

4.8  4    40 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
wypalić się
Jeśli dalej będzie pracował po 15 godzin na dobę, bardzo szybko się wypali.
начать обучение
to burn out
If he continues to work 15 hours per day, he'll burn himself out.
wręczyć wymówienie
Atmosfera była na tyle zła, że Brian zdecydował się w końcu wręczyć wymówienie.
начать обучение
to hand in your notice
The atmosphere was so bad that Brian eventually decided to hand in his notice.
dyrektor zarządzający
Nowy dyrektor zarządzający jest bardzo wymagający.
начать обучение
a managing director
The new managing director is very exacting.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
начать обучение
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
wysoka odprawa
dosłownie: "złoty uścisk dłoni"
Rada dyrektorów postanowiła przyznać mu wysoką odprawę.
начать обучение
a golden handshake
The Board of Directors decided to give him a golden handshake.
dojeżdżać (do pracy, szkoły itp.)
Dojeżdżam z Croydon do centralnego Londynu każdego dnia.
начать обучение
to commute
I commute from Croydon to central London every single day.
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
начать обучение
qualifications
Her qualifications are rather weak.
+33 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.