Przebieg dnia - Day schedule (FCE)

4.6  4    37 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
lodówka
Czy możesz przynieść sok pomarańczowy z lodówki?
начать обучение
a refrigerator
Could you get the orange juice from the refrigerator?
myć zęby
Biorę prysznic i myję zęby.
начать обучение
to brush one's teeth
I have a shower and brush my teeth.
budzić się
Obudź się! Spóźnisz się do szkoły!
начать обучение
to wake up
Wake up! You'll be late for school!
deska do prasowania
Na desce do prasowania leży stos ubrań czekających na wyprasowanie.
начать обучение
an ironing board
There's a pile of clothes on the ironing board waiting to be ironed.
spać jak kłoda
Po dwunastomilowym spacerze spał jak kłoda.
начать обучение
to sleep like a log
After his 12-mile walk, he slept like a log.
piżama
Widziałeś moje spodnie od piżamy?
начать обучение
pyjamas
Have you seen my pyjama trousers?
zostawać w łóżku do późna
Nie pracuję w niedzielę, więc mogę zostać dłużej w łóżku.
начать обучение
to have a lie-in
I'm not ​working ​on Sunday so I can have a ​bit of a lie-in.
+30 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.