Języki - Languages (FCE)

4.7  3    21 карточка    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
biegły, płynny
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
начать обучение
fluent
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
akcent
Mówił po angielsku z bardzo silnym hinduskim akcentem.
начать обучение
an accent
He spoke English with a very strong Hindu accent.
trudny, stanowiący wyzwanie
To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
начать обучение
challenging
It was a challenging project, but also an exciting one.
wielojęzyczny
Pracuję w wielojęzycznym otoczeniu z ludźmi z całego świata.
начать обучение
multilingual
I work in a multilingual environment with people from all over the world.
interpunkcja
Przecinki, kropki i znaki zapytania to wszystko znaki interpunkcyjne.
начать обучение
punctuation
Commas, full stops and question marks are all punctuation marks.
kurs językowy
Zagraniczne kursy językowe to najlepszy sposób, żeby nauczyć się nowego języka.
начать обучение
a language course
Language courses abroad are the best way to learn a new language.
sprawdzić
Sprawdź słowa, których nie znasz, w słowniku.
начать обучение
to look something up
Look up the words you are not familiar with in a dictionary.
+14 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.