Czasowniki mocne 3 - Irregular verbs 3 (FCE)

4.6  4    32 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
kosić
Nikt nie kosił trawnika od sześciu tygodni.
начать обучение
mow - mowed - mown
The lawn hasn't been mown for six weeks.
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
начать обучение
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
podnosić się, wzrastać
Ceny paliwa wzrosły bardzo szybko.
начать обучение
podnosić się, wzrastać на английском языке
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
начать обучение
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
начать обучение
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
начать обучение
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
udowadniać
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
начать обучение
prove - proved - proved/proven (US)
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
+25 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.