Pogoda - Weather (FCE)

4.8  3    32 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
tornado
Tornado to gwałtowny wiatr z trąbą powietrzną.
начать обучение
a tornado
A tornado is a violent storm with a whirlwind.
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
начать обучение
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
ulewa
To nie był zwykły deszcz, to była ulewa!
начать обучение
a downpour
It wasn't just ordinary rain, it was a downpour.
w siódmym niebie
Byli w siódmym niebie kiedy wygrali loterię.
начать обучение
on cloud nine
They were on cloud nine when they won the lottery.
grad
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
начать обучение
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
mgła
Przez mgłę słabo było widać drogę przed nami.
начать обучение
fog
The fog made it hard to see the road in front of us.
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
начать обучение
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
+25 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.