Geografia - Geography (FCE)

4.6  4    26 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
начать обучение
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
начать обучение
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
начать обучение
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
начать обучение
a county
Our county consists of several towns and villages.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
начать обучение
a canal
Venice is known as the City of Canals.
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
начать обучение
a capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
начать обучение
a province
Alberta is the name of a Canadian province.
+19 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Комментарии:

konradgoral написал: 2022-12-06 15:15:01
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

konradgoral написал: 2022-12-06 15:15:05
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

konradgoral написал: 2022-12-06 15:15:08
AAAAAAAAAAAAAAA

konradgoral написал: 2022-12-06 15:15:14
GUNWO

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.