FCE - Phrasal verbs 4

3.5  3    34 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
zapinać coś
Zjadłam tak dużo, że nie mogę zapiąć spodni.
начать обучение
to do sth up
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
odbierać
Muszę odebrać dzieci ze szkoły.
начать обучение
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
dogonić
Miałem skurcz i nie mogłem dogonić reszty pływaków.
начать обучение
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
начать обучение
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
mówić głośniej
Mów głośniej! Nic nie słyszę.
начать обучение
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
rzucać
Czy nadal palisz? Powinieneś już to rzucić.
начать обучение
to give up sth (2)
Do you still smoke? You should give it up already.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
начать обучение
to hold sb/sth up
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
+27 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.