FCE - Phrasal verbs 3

5  6    23 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
начать обучение
to put sth out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
wykręcić się od czegoś
Gdybym tylko mógł wykręcić się od tego spotkania! Jestem taki zajęty.
начать обучение
to get out of sth
I wish I could get out of this meeting! I'm so busy.
przysparzać komuś kłopotu
Nie chcę ci przysparzać kłopotu, więc zostanę tylko na jedną noc.
начать обучение
to put sb out
I don't want to put you out, so I'll stay only for one night.
wychodzić z czegoś
Drzwi kierowcy otworzyły się i z samochodu wyszła starsza kobieta.
начать обучение
to get out
The driver's door opened and an elderly woman got out of the car.
gasnąć
Gdy zgasły światła, naprawdę się przestraszyliśmy.
начать обучение
to go out
When the lights went out we got really scared.
rozdawać
Rozdano arkusze i mieliśmy godzinę na ukończenie testu.
начать обучение
to give sth out
The papers were given out and we had an hour to do the test.
wychodzić
Wyjdźmy, robi się późno.
начать обучение
to go out
Let's go out, it's getting late.
+16 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.