Czasowniki mocne 1 - Irregular verbs 1 (FCE)

4.8  3    33 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
начать обучение
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
ujrzeć
Nagle ujrzeliśmy niezwykłe widowisko.
начать обучение
behold - beheld - beheld
Suddenly, we beheld a remarkable spectacle.
skradać się
Tom wkradł się do domu jak złodziej.
начать обучение
creep - crept - crept
Tom crept into the house like a thief.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
начать обучение
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
начать обучение
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
начать обучение
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
начать обучение
awake - awoke - awoken
She awoke to the sound of her alarm clock.
+26 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.