1000 danh từ tiếng Anh 901 - 950

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
buổi hòa nhạc
Buổi hòa nhạc tối qua thật tuyệt vời.
начать обучение
concert
The yesterday's night concert was awesome!
xà bông
Chúng ta cần mua vài bánh xà bông chiều nay.
начать обучение
soap
We need to buy some soap this afternoon.
bồi bàn nữ
Bồi bàn nhà hàng rất thân thiện.
начать обучение
waitress
The waitress of the restaurant was very friendly.
đèn
Bóng của cái đèn này bị cháy.
начать обучение
lamp
The bulb of this lamp is burned.
kiên nhẫn
Để làm cái bánh này bạn phải có kiên nhẫn.
начать обучение
patience
To make this cake you must have patience.
vua
Vị vua Tây Ban Nha là Felip VI.
начать обучение
king
The king of Spain is Felipe VI.
quyên góp
Tôi quyên góp 500 euro cho Téléthon.
начать обучение
donation
I made a donation of five hundred euros to the Téléthon.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.