1000 danh từ tiếng Anh 451 - 500

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
lỗ
Chúng ta có thể nhìn thấy qua cái lỗ này.
начать обучение
hole
We can see through this hole.
sự hiện diện
Tôi nhận thấy sự hiện diện sau lưng tôi!
начать обучение
presence
I felt a presence behind me!
phóng viên
Phóng viên đi thăm quan khắp nơi trên thế giới.
начать обучение
reporter
This reporter visits all the countries in the world.
mặt trời
Mặt trời sáng chói!
начать обучение
sun
The sun is very luminous!
con ngựa
Em gái tôi thích cưỡi ngựa.
начать обучение
horse
My little sister enjoys riding a horse.
căn hộ
Patrick thuê căn hộ ở thành phố lớn.
начать обучение
apartment
Patrick rents an apartment in a big city.
cái thang
Tôi dùng cái thang để leo lên mái nhà.
начать обучение
ladder
I use the ladder to go on the roof.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.