1000 danh từ tiếng Anh 551 - 600

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
công lý
Công lý đôi lúc rất khó hiểu.
начать обучение
justice
Justice is sometimes difficult to understand.
yêu cầu
Yêu cầu hộ chiếu chậm hơn vào mùa hè.
начать обучение
request
Making a passport request is slower in summer.
quý cô
Dì của bạn thật sự là một quý cô.
начать обучение
lady
Your aunt is a real lady.
chìa khóa
Tôi không biết chìa nào để mở cửa.
начать обучение
key
I don't know which key opens this door.
thể loại
Floyd Mayweather chiến đấu trong thể loại năng cân.
начать обучение
category
Floyd Mayweather fights in super-welter category.
liên hệ
Người liên hệ của bạn cho sản phẩm này là ai?
начать обучение
contact
Who is your contact for this product?
địa ngục
Nếu bạn xấu xa bạn sẽ xuống địa ngục.
начать обучение
hell
If you are bad you will go to hell.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.