1000 danh từ tiếng Anh 501 - 550

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
khía cạnh
Quả cà chua này có một khía cạnh lạ.
начать обучение
aspect
This tomato has a strange aspect.
xui xẻo
Chúng ta thua vì xui xẻo.
начать обучение
bad luck
We lose due to the bad luck.
kết nối
Khách sạn chúng tôi có kết nối Internet nhanh.
начать обучение
connection
Our hotel offers a fast Internet connection.
trang thiết bị
Vì công việc bạn phải mang thiết bị này.
начать обучение
equipment
For work you have to wear an equipment.
bộ com lê
Tôi đã mua một bộ com lê.
начать обучение
suit
I bought a suit.
nền
Anh ta luôn kín đáo.
начать обучение
background
He was in the background.
dòng sông
Có một con sông chảy không xa từ rừng.
начать обучение
river
There is a river which flows not far from the forest.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.