1000 danh từ tiếng Anh 301 - 350

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
người quản lí
Anh ấy là quản lí của đội.
начать обучение
manager
He is the manager of the team.
thanh toán
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
начать обучение
payment
I made a payment by credit card.
cấu trúc
Tháp Eiffel có cấu trúc vững chắc.
начать обучение
structure
The Eiffel Tower has a solid structure.
cạnh
Cẩn thận cái cạnh cửa sổ.
начать обучение
edge
Be careful on the edge of the window.
khoa học
Ngành khoa học ngôn ngữ rất thú vị.
начать обучение
science
The science of language is very interesting.
ứng cử viên
Đây là ứng cử viên của chúng ta cho cuộc bầu chọn tổng thống.
начать обучение
candidate
It is our candidate for the presidential elections.
cẳng chân
Carl bị gãy chân.
начать обучение
leg
Carl has a broken leg.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.