1000 danh từ tiếng Anh 1 - 50

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thời gian
Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
начать обучение
time
Hurry up! We don't have any more time.
đêm
Tôi đã qua một đêm đáng sợ.
начать обучение
night
I passed a terrifying night.
lịch sử
Jenny kể tôi nghe một câu chuyện rùng rợn.
начать обучение
history
Jenny told me a frightening story.
câu chuyện
Cô ấy đọc cho tôi câu chuyện cho trẻ em.
начать обучение
tale
She read me a tale for children.
cái đầu
Cô ấy có một cái đầu vuông.
начать обучение
head
She has a square head.
học sinh
Kyle là học sinh nước ngoài.
начать обучение
student
Kyle is a foreign student.
lãnh thổ
Brazil là vùng đất nhiều tài nguyên.
начать обучение
territory
Brazil is a territory full of ressources.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.