1000 danh từ tiếng Anh 851 - 900

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ca sĩ
Cô ca sĩ này thật sự nổi tiếng.
начать обучение
singer
This singer is really famous.
khuôn mẫu
Không có quá nhiều khuôn mẫu.
начать обучение
stereotype
Do not have too many stereotypes.
mồ hôi
Mùi mồ hôi rất nồng.
начать обучение
sweat
The smell of the sweat is strong.
khăn tắm
Khăn tắm của tôi không còn trong phòng tắm nữa.
начать обучение
towel
My towel is no longer in the bathroom.
khám phá
Internet là một khám phá mang tính cách mạng.
начать обучение
discovery
Internet is a revolutionary discovery.
ngoại lệ
Anh ta ngoại lệ lần này.
начать обучение
exception
He made an exception this time.
xe máy
Cậu tôi mua một chiếc xe máy.
начать обучение
motorcycle
My uncle bought a motorcycle.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.