1000 danh từ tiếng Anh 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
phim nhiều kì
The Returned là phim nhiều tập yêu thích của tôi.
начать обучение
serial
The Returned is my favourite serial.
phòng vệ
Cơ thể có sự phòng vệ tự nhiên chống lại vi rút.
начать обучение
defence
The body has natural defences against viruses.
sự di chuyển
Tôi đã làm một động thái xấu.
начать обучение
movement
I did a bad move.
cửa hàng
Cha bạn có một cửa hàng quần áo.
начать обучение
shop
Your father has a clothing shop.
dân số
Dân số đang trở nên nghèo hơn.
начать обучение
population
The population is getting poorest and poorest.
chiến dịch
Đó là một chiến dịch chính trị lâu dài.
начать обучение
campaign
It was a long political campaign.
tương lai
Một tương lai không chắc chắn.
начать обучение
future
An uncertain future.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.