1000 danh từ tiếng Anh 701 - 750

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kháng cáo
Kháng cáo trong phiên tòa.
начать обучение
appeal
To make an appeal in a trial.
sự nhận thức
Chúng tôi không có cùng nhận thức.
начать обучение
perception
We don't have the same perception.
cánh
Khi tôi ăn gà tôi luôn lấy phần cánh.
начать обучение
wing
When I eat a chicken I always take one wing.
chủ nhà
Chủ nhà rất tốt bụng và vui vẻ.
начать обучение
host
The host was very kind and cheerful.
giải trí
Bạn dành quá nhiều thời gian cho giải trí.
начать обучение
entertainment
You spend too much time on entertainment.
người dùng
Máy tính của bạn chỉ có một người dùng.
начать обучение
user
Your computer has only one user.
nhánh cây
Khỉ đang đu trên cành cây.
начать обучение
branch
Monkeys are swinging on a branch.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.