1000 danh từ tiếng Anh 601 - 650

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nông dân
Tôi phải gặp một người nông dân.
начать обучение
farmer
I have to meet a farmer.
thiểu số
Người giàu chỉ là thiểu số.
начать обучение
minority
Rich people are only a minority.
dầu mỡ
Thịt này có quá nhiều mỡ.
начать обучение
grease
This meat has too much grease.
cân bằng
Anh ấy có sự cân bằng cuộc sống tốt.
начать обучение
balance, equilibrium
He has a good life balance.
một nửa
Tôi chỉ có nửa cái bánh.
начать обучение
half
I only had half of the cake.
hướng dẫn
Louise mua một cái máy giặt và cô ấy cần phải đọc hướng dẫn.
начать обучение
instruction
Louise bought a washing machine and she needs to read the instructions.
nhiên liệu
Xăng là một nguồn nhiên liệu nguy hiểm.
начать обучение
fuel
The gasoline is a dangerous fuel.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.