Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 951 - 1000

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
vista
Từ đây chúng ta có thể thấy quang cảnh ngoạn mục.
начать обучение
quang cảnh
Desde aquí tenemos una vista impresionante.
oeste
Amélie và Pierre quyết định đi về phía tây.
начать обучение
phía tây
Amélie y Pierre decidieron ir hacia el oeste.
voluntad
Anh ta đầy ý chí.
начать обучение
ý chí
Él tiene mucha voluntad.
mujer
Người phụ nữ này thật đẹp.
начать обучение
phụ nữ
Esta mujer es bella.
camarera
Bồi bàn nhà hàng rất thân thiện.
начать обучение
bồi bàn nữ
La camarera del restaurante era muy amable.
viento
Trời nhiều gió hôm nay.
начать обучение
gió
Hoy hay una gran cantidad de viento.
esposa
Vợ tôi không nấu ăn.
начать обучение
vợ
Mi esposa no cocina.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.