Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 851 - 900

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
verano
Đó là một mùa hè đáng nhớ.
начать обучение
mùa hè
Fue un verano inolvidable.
talento
Tài năng của cô gái này luôn làm tôi ấn tượng.
начать обучение
tài năng
El talento de esta mujer siempre me impresiona.
éxito
Con đường thành công đầy nguy hiểm.
начать обучение
thành công
El camino al éxito es peligroso.
tarea
Marcus đưa cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng
начать обучение
nhiệm vụ
Marcus le asignó una tarea importante.
grifo
Vòi nước của phòng tắm được sửa.
начать обучение
vòi nước
El grifo del baño está fijo.
estructura
Tháp Eiffel có cấu trúc vững chắc.
начать обучение
cấu trúc
La Torre Eiffel tiene una estructura sólida.
estrés
Căng thẳng ở khắp mọi nơi.
начать обучение
căng thẳng
El estrés está en todas partes.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.