Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 651 - 700

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
planta
Cẩn thận! Cái cây này có độc.
начать обучение
cây cối
¡Ten cuidado! Esta planta es tóxica.
presencia
Tôi nhận thấy sự hiện diện sau lưng tôi!
начать обучение
sự hiện diện
Sentí una presencia detrás de mí!
bolsillo
Tôi có một cái lỗ trong túi của mình.
начать обучение
túi
Tengo un agujero en el bolsillo.
privilegio
Martin có vài đặc quyền mà những người khác không có.
начать обучение
đặc quyền
Martin tiene algunos privilegios que otros no tienen.
prioridad
Làm cái này trước đi, nó được ưu tiên.
начать обучение
sự ưu tiên
Hacer esto en primer lugar, que es una prioridad.
avión
Nhìn lên trời đi, có một chiếc máy bay lớn.
начать обучение
máy bay
¡Mira al cielo, hay un gran avión!
mundo
Thế giới của chúng ta thật tuyệt vời.
начать обучение
thế giới
Nuestro mundo es fantástico.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.