Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 1 - 50

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
agente
Cha tôi là điệp viên bí mật.
начать обучение
đặc vụ
Mi padre es un agente secreto.
alternativa
Chúng tôi sẽ tìm giải pháp thay thế cho cái của bạn.
начать обучение
sự thay thế
Vamos a encontrar una alternativa a la solución.
años
Người phụ nữ này cao tuổi.
начать обучение
tuổi
Esta mujer tiene una edad avanzada.
zona
Khu vực này không cho phép công chúng!
начать обучение
khu vực
¡Esta área no está permitida para el público!
manzana
Mẹ mua táo cho tôi.
начать обучение
quả táo
Mi madre compró manzanas para mí.
dirección
Viết cho tôi ở địa chỉ này.
начать обучение
địa chỉ
Escríbeme a esta dirección.
actor
Anh ấy là một diễn viên giỏi.
начать обучение
diễn viên nam
Él es un buen actor.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.