Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 901 - 950

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
entrada
Tôi có vé cho buổi hòa nhạc này.
начать обучение
Tengo mi entrada para este concierto.
amenaza
Đó không phải là đe dọa, chỉ là cảnh báo thôi.
начать обучение
mối đe dọa
No es una amenaza, sólo una advertencia.
subterráneo
Chúng ta nên đi tàu điện ngầm để đến sân bay.
начать обучение
tàu điện ngầm
Debemos coger el metro para ir al aeropuerto.
verdad
Bạn có muốn chơi thật hay thách không?
начать обучение
sự thật
¿Quieres jugar a verdad o reto?
robo
Người đàn ông này bị buộc tội trộm cắp.
начать обучение
trộm cắp
Este hombre está acusado de robo.
texto
Marianne không hiểu đoạn văn bản từ Voltaire lắm.
начать обучение
văn bản
Marianne no entiende bien este texto de Voltaire.
idea
Đó chỉ là suy nghĩ thôi.
начать обучение
suy nghĩ
Era sólo una idea.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.