Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 751 - 800

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
la carretera
Đường này trơn.
начать обучение
con đường
Esta carretera es resbaladiza.
ajuste
Có một thiết lập để thay đổi.
начать обучение
cài đặt
Hay un ajuste para cambiar.
sal
Muối có hại cho sức khỏe.
начать обучение
muối
La sal es mala para la salud.
de serie
The Returned là phim nhiều tập yêu thích của tôi.
начать обучение
phim nhiều kì
El retorno es mi serie favorita.
semestre
Một học kì dài 6 tháng.
начать обучение
học kì
Un semestre es igual a 6 meses.
raíz
Cỏ phải được kéo ra từ gốc.
начать обучение
rễ cây
La hierba tiene que ser sacada por la raíz.
techo
Chúng ta phải xây dựng lại một mái nhà mới cho nhà kho này.
начать обучение
mái nhà
Tenemos que reconstruir un nuevo techo para este granero.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.