Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 601 - 650

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
actuación
Đó là một phần trình diễn hay.
начать обучение
sự biểu diễn
Fue un buen rendimiento.
dolor
Cơn đau khủng khiếp.
начать обучение
sự đau đớn
El dolor es atroz.
gente
Mọi người thật ngu xuẩn.
начать обучение
người
La gente es tonta.
bolígrafo
Tôi quên mang bút.
начать обучение
cây bút
Me olvidé de coger mi bolígrafo.
ecargar
Chúng tôi đã đặt hàng một cái bánh pizza.
начать обучение
đặt hàng
Encargamos una pizza.
oportunidad
Đây là cơ hội cả đời!
начать обучение
cơ hội
¡Esta es una oportunidad de la vida!
página
Tôi đã đọc trang cuối quyển sách.
начать обучение
trang
He leído la última página del libro.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.