Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
patio
Đã có một tai nạn trong sân trường.
начать обучение
sân
Hubo un accidente en el patio de la escuela.
moneda
Tiền tệ châu Âu là euro.
начать обучение
tiền tệ
La moneda europea es el euro.
crítico
Người đàn ông này là nhà phê bình nhà hàng.
начать обучение
nhà phê bình
Este hombre es un crítico de restaurantes.
deuda
Tất cả các quốc gia đều có nợ.
начать обучение
nợ
Todos los países tienen una deuda.
muerte
Ông ta bị kết án tử hình.
начать обучение
cái chết
Fue condenado a muerte.
Pareja
Marie và Marc là một cặp đôi rất đẹp.
начать обучение
cặp đôi
Marie y Marc son una muy bonita pareja.
costo
Đó là cái giá cao với chúng tôi.
начать обучение
giá cả
Es un alto costo para nosotros.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.