Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 451 - 500

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Interacción
Không có nhiều sự tương tác ngày nay.
начать обучение
sự tương tác
No ha habido mucha interacción hoy.
investigación
Có một cuộc điều tra về vụ giết người này.
начать обучение
điều tra
Hay una investigación en relación con este asesinato.
justicia
Công lý đôi lúc rất khó hiểu.
начать обучение
công lý
La justicia es a veces difícil de entender.
intervención
Cảnh sát làm một sự can thiệp lớn đêm nay.
начать обучение
sự can thiệp
Policías ha hecho una gran intervención de esta noche.
ausencia
Cây cối chết vì thiếu nước.
начать обучение
thiếu
La planta murió por ausencia de agua.
conocimiento
Kiến thức quan trọng trong cuộc sống.
начать обучение
kiến thức
El conocimiento es importante en la vida.
instrumento, herramienta
Tôi không chơi nhạc cụ.
начать обучение
công cụ
No toco ningún instrumento.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.