Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 351 - 400

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
vaso
Tôi uống một ly rượu.
начать обучение
ly
Me bebo un vaso de vino.
fragmento
Đây là đoạn yêu thích nhất của tôi trong bộ phim này.
начать обучение
mảnh
Este fragmento es mi favorito de esta película.
niña
Jenny là một cô gái xinh đẹp.
начать обучение
con gái
Jenny es una chica hermosa.
fantasma
Tôi thề tôi đã thấy ma!
начать обучение
ma
¡Juro que he visto un fantasma!
comida
Thức ăn cho chó không ngon.
начать обучение
thức ăn
Comida para perros no tienen un sabor muy bueno.
harina
Tôi cho quá nhiều bột vào thùng.
начать обучение
bột mì
Pongo a mucha harina en el recipiente.
formar
Bạn phải điền vào đơn này.
начать обучение
mẫu đơn
Debe llenar este formulario.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.