300 tính từ tiếng Anh 76 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nâu
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chim bồ câu màu nâu chưa?
начать обучение
brown
Have you ever seen a brown pigeon?
có tội
Dominique bị kết tội.
начать обучение
guilty
Dominique was found guilty.
nhợt nhạt
Sylvie nhìn rất nhợt nhạt.
начать обучение
pale
Sylvie looks very pale.
ngắn gọn
Nhiệm vụ của bạn là viết một câu chuyện ngắn.
начать обучение
concise
Your task is to write a concise story.
ốm
Tôi bị ốm và tôi không muốn ra ngoài tối nay.
начать обучение
ill
I'm ill and I don't want to go out tonight.
hài hước
Bộ phim rất buồn cười.
начать обучение
funny
The film was very funny.
bao la
Chủ đề bạn chọn rất rộng lớn.
начать обучение
vast
The subject you've chosen is vast.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.