300 tính từ tiếng Anh 26 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ngắn
Tôi mua tặng anh ấy cái áo ngắn tay.
начать обучение
short
I bought him a short-sleeved shirt.
cứng
Cục đá này cứng.
начать обучение
hard
The stone is hard.
thẳng
Bạn phải đi thẳng về phía trước.
начать обучение
straight
You have to go straight ahead.
rộng
Đường Willow rất dài và rộng.
начать обучение
wide
Willow Street is very long and wide.
đơn giản
Đây là cách đơn giản để luyện tập phát âm.
начать обучение
simple
This is a simple way to practice the pronunciation.
hạnh phúc
Tôi mong bạn sẽ thật hạnh phúc.
начать обучение
happy
I hope you'll be very happy.
nặng
Hành lí của bạn quá nặng.
начать обучение
heavy
Your suitcase is too heavy.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.