300 tính từ tiếng Anh 276 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
bắt buộc
Nhiệm vụ này là bắt buộc.
начать обучение
obligatory
This task is obligatory.
hào phóng
Chú tôi là người đàn ông hào phóng.
начать обучение
generous
My uncle is a generous man.
huyền bí
Lâu đài này nổi tiếng vì lịch sử bí ẩn của nó.
начать обучение
mysterious
This castle is famous for it's mysterious history.
vô giá
TÌnh bạn của bạn thật sự vô giá.
начать обучение
priceless
Your friendship is really priceless.
biết ơn
Tôi biết ơn vì những thứ bạn đã làm.
начать обучение
grateful
I'm grateful for what you did.
thu hút
Eva là phụ nữ hấp dẫn.
начать обучение
attractive
Eva is an attractive woman.
truyền cảm hứng
Câu chuyện truyền cảm hứng.
начать обучение
inspirational
This story is inspirational.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.