300 tính từ tiếng Anh 1 - 25

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
già
Ông anh ấy đã già nhưng ông biết dùng máy tính.
начать обучение
old
His grandpa is old but he knows how to use the computer.
đen
Mẹ tôi đưa cho tôi cái váy màu đen.
начать обучение
black
My mother gave me a black skirt.
cao
Marc cao hơn tôi.
начать обучение
tall
Marc is taller than me.
trẻ
Bạn vẫn còn rất trẻ.
начать обучение
young
You are still very young.
giới hạn
Sự lựa chọn các món ăn rất hạn chế.
начать обучение
limited
The selection of dishes is very limited.
dài
Hôn thê của tôi có mái tóc dài màu vàng.
начать обучение
long
My fiancée has long blond hair.
tức giận
Ba mẹ anh ấy rất tức giận với anh.
начать обучение
angry
His parents are very angry with him.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.