300 tính từ tiếng Anh 201 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
vang danh
Coline luôn được nhận ra.
начать обучение
distinguished
Coline is always distinguished.
xoăn
Chị gái tôi có mái tóc xoăn.
начать обучение
curly
My sister has curly hair.
bừa bộn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là người bừa bộn.
начать обучение
messy
I have to admit I'm very messy.
hỗn xược
Tôi ghét những người hỗn xược.
начать обучение
cheeky
I hate cheeky people.
khác nhau
Đúng vậy, Rosaline thì khác.
начать обучение
different
It's true, Rosalie is different.
có ý nghĩa
Đây là một chiến thắng có ý nghĩa với tất cả mọi thành viên trong đội.
начать обучение
significant
It's a very significant victory for all members of our team.
thoải mái
Tấm nệm này rất thoải mái.
начать обучение
comfortable
This mattress is very comfortable.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.