300 tính từ tiếng Anh 226 - 250

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thuộc về điện
Tôi đã mua một bàn chải đánh răng điện.
начать обучение
electrical
I bought an electric toothbrush.
có thai
Chị anh ấy có thai.
начать обучение
pregnant
His sister is pregnant.
thú vị
Bài viết của anh ấy trông rất thú vị.
начать обучение
interesting
His article looks really interesting.
thêm vào
Nếu bạn cần thêm thông tin, nhắn cho tôi ngay lập tức.
начать обучение
additional
If you need any additional information, write me immediately.
thuộc tài chính
Không dễ để đổi mặt với khủng hoảng tài chính.
начать обучение
financial
It's not easy to face a financial crisis.
thuộc chính trị
Tôi sợ chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng chính trị.
начать обучение
political
I'm afraid we are dealing with a real political crisis.
tương đồng
Ba con mèo này tương đồng nhau.
начать обучение
similar
These three cats are very similar.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.