300 tính từ tiếng Anh 251 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
xấu hổ
Marie dường như khá xấu hổ.
начать обучение
embarrassed
Marie seems a bit embarrassed.
đứng đắn
Robert là người đứng đắn.
начать обучение
decent
Robet is a decent person.
kì quặc
Carl là một người kì dị và hết sức kì quặc.
начать обучение
odd
Carl is an odd and very eccentric person.
thực tế
Anna là người phụ nữ thực tế.
начать обучение
practical
Anna is a very practical woman.
hấp dẫn
Dominique là một cô gái hấp dẫn.
начать обучение
fascinating
Dominique is a fascinating girl.
giống nhau
Hai anh em trai giống nhau.
начать обучение
identical
The two brothers are identical.
còn sống
Anh ấy còn sống.
начать обучение
alive
He's alive.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.