300 tính từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
dài dòng
Bài phát biểu của ông ta dài dòng và nhàm chán.
начать обучение
lengthy
His speech was lengthy and boring.
điềm tĩnh
Bình tĩnh nào, Marie. Tôi hứa với bạn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
начать обучение
calm
Be calm, Marie. I promise you everything will be alright.
khó chịu
Đó là một cuộc hẹn khó chịu.
начать обучение
unpleasant
It was an unpleasant meeting.
thần thánh
Phim hài thần thánh được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Châu Âu.
начать обучение
divine
The Divine Comedy is considered one of the most important pieces of European literature.
xứng đáng
Tôi nghĩ lời đề nghị của anh ấy đáng được xem xét.
начать обучение
worthy
I think his offer is worthy of consideration.
quyền lực
Anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
начать обучение
powerful
He became a rich and powerful man.
sáng bóng
Tôi thích mái tóc sáng bóng của bạn.
начать обучение
shiny
I like your shiny hair.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.