300 tính từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
cùn
Con dao này cùn.
начать обучение
blunt
This knife is blunt.
rủi ro
Đó là một trường hợp đầy rủi ro.
начать обучение
risky
It's about a very risky case.
ngu đần
Thế giới không có văn chương là một thế giới buồn tẻ.
начать обучение
dull
A world without literature would be a dull world.
khác thường
Anh ta luôn ăn mặc khác thường.
начать обучение
fancy
He always dresses in a fancy way.
mệt mỏi
Tôi mệt và tôi muốn về nhà.
начать обучение
tired
I'm tired and I want to go back home.
thận trọng
Khi bạn nói chuyện với khách hàng, bạn cần phải thận trọng.
начать обучение
discreet
When you're talking to customers, you have to be very discreet.
khao khát
Anh ấy là một người sưu tầm tem cuồng nhiệt.
начать обучение
avid
He is an avid stamp collector.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.