300 tính từ tiếng Anh 101 - 125

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thích hợp
Laura tin cô ấy là người thích hợp cho công việc này.
начать обучение
appropriate
Laura believes she is an appropriate person for this job.
mập
Nếu Adam tiếp tục ăn quá nhiều nữa, anh ấy sẽ mập.
начать обучение
fat
If Adam continues to eat too much, he will get fat.
cực
Bộ phim này gợi lên những cảm xúc cùng cực.
начать обучение
extreme
This film evokes extreme emotions.
mượt
Chất vải này mềm và mượt.
начать обучение
smooth
The fabric is smooth and soft.
phát điên
Em tôi thật sự phát điên!
начать обучение
mad
My brother is really mad!
hồng
Tôi muốn mua một cái đầm màu hồng.
начать обучение
pink
I'd like to buy a pink dress.
chặt
Đồ jean mới của tôi quá chật.
начать обучение
tight
My new jean is too tight.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.