300 tính từ tiếng Anh 126 - 150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
khiêm tốn
Hãy khiêm tốn và khiêm nhường.
начать обучение
modest
Be modest and humble.
không công bằng
Cuộc sống không công bằng.
начать обучение
unfair
Life is unfair.
khẩn cấp
Chị của bạn gọi và nói đó là việc khẩn cấp.
начать обучение
urgent
Your sister called and said it was urgent.
không vui
Tôi không vui và không biết phải làm gì.
начать обучение
unhappy
I was very unhappy and didn't know what to do.
cô đơn
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cô đơn.
начать обучение
lonely
Often I feel lonely.
ác liệt
Trận chiến của hai con hổ rất ác liệt.
начать обучение
fierce
The fight between the two tigers was very fierce.
dốc
Đồi núi dốc.
начать обучение
steep
This hill is steep.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.