Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with"

5  2    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
stanąć z kimś oko w oko
W końcu zawodnik stanął oko w oko z rywalem.
начать обучение
be confronted with somebody
Finally, the contestant was confronted with his opponent.
zapoznać kogoś z kimś/czymś
Maja zapoznała nową pracownicę z naszym regulaminem.
начать обучение
acquaint somebody with somebody/something
Maja has acquainted the new worker with our regulations.
spotykać się z kimś
o zaplanowanym, raczej oficjalnym spotkaniu
Jutro spotykam się z moim szefem, by przedyskutować nowy projekt.
начать обучение
spotykać się z kimś на английском языке
meet with somebody
Tomorrow, I'm meeting with my boss to discuss the new project.
być zbieżnym z czymś
Konferencja ekologiczna zbiega się w czasie z protestem Green Peace'u.
начать обучение
coincide with something
The ecology conference coincides in time with a Green Peace protest.
przeszkadzać w czymś
Nie chcę wam przeszkadzać w pracy nad projektem, przyjdę później.
начать обучение
interfere with something
I don't want to interfere with your work on the project, I'll come back later.
kłócić się z kimś
Często kłócę się z siostrą tylko dla zasady.
начать обучение
argue with somebody
I often argue with my sister only on principle.
handlować czymś
Paweł handluje sprzętem elektronicznym z Chin.
начать обучение
deal with something
Paul deals with electronic equipment from China.
+23 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.