Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"

3  2    16 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
начать обучение
tell lies
Martin often tells lies so be careful.
powiedzieć coś komuś w tajemnicy
Powiedział mi to w tajemnicy, więc nikomu nie mów.
начать обучение
tell somebody something in confidence
He told me that in confidence so don't tell it to anyone.
opowiedzieć anegdotę
Po obiedzie dziadek opowiedział nam anegdotę z czasów wojny.
начать обучение
tell an anecdote
After dinner grandpa told us an anecdote from the war days.
odmawiać różaniec
Moja babcia odmawia codziennie różaniec.
начать обучение
tell one's beads
My granny tells her beads every day.
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.
начать обучение
tell the truth
I always try to tell the truth.
opowiedzieć bajeczkę/wciskać kit
Nie wciskaj mi kitu, wiem, że wydałeś te pieniądze.
начать обучение
tell a cock-and-bull story
Don't tell me a cock-and-bull story, I know you have spent the money.
zdradzić sekret
Po tym jak Ania zdradziła im nasz sekret, już nigdy jej nie zaufam.
начать обучение
tell a secret
After Ann told them our secret I'll never trust her again.
+9 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.