Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"

5  1    49 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
popchnąć
Kolega popchnął ją w kierunku wyjścia.
начать обучение
give a push
A friend gave her a push towards the exit.
sprawdzić/skontrolować coś
Poczekaj, muszę sprawdzić ten harmonogram.
начать обучение
give something a check
Wait, I have to give this timetable a check.
mieć coś gdzieś
Mam gdzieś, co ona o mnie myśli.
начать обучение
not give a damn about something
I don't give a damn about what she thinks about me.
zastanowić się
Warto zastanowić się nad jego ofertą, zwłaszcza, kiedy ciężko znaleźć dobrą pracę.
начать обучение
give something consideration
His offer is worth giving consideration to, especially when it's difficult to find a good job.
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
начать обучение
give justification
Nothing gives justification to your behaviour.
dać wykład
Profesor Smith dał jak zwykle nudny i długi wykład.
начать обучение
give a lecture
As usual, Professor Smith gave a boring and long lecture.
wypłukać coś
Pamiętaj, żeby porządnie wypłukać ziemniaki.
начать обучение
give something a rinse
Remember to give the potatoes a good rinse.
+42 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.