Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"

3.8  2    27 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zwrócić czyjąś uwagę
Małe dzieci starają się zwrócić uwagę swoich rodziców za wszelką cenę.
начать обучение
catch one's attention/catch one's eye
Little children try to catch their parents' attention at all costs.
znaleźć się w potrzasku
Moja siostra zawsze kłóci się z mamą i ja znajduje się wtedy w potrzasku.
начать обучение
be caught in the middle
My sister and mum are always arguing and I'm caught in the middle.
zamarznąć na śmierć
Trzech bezdomnych zamarzło na śmierć w zeszłym tygodniu.
начать обучение
catch one's death of cold
Three homeless people caught their deaths of cold last week.
złapać kogoś na gorącym uczynku
Ciocia Gosia przyłapała Anię na gorącym uczynku, kiedy dziewczynka karmiła psa pod stołem.
начать обучение
catch somebody red-handed
Aunt Margaret caught Ann red-handed when the girl was feeding the dog under the table.
chwytać ofiarę
Kot Zosi złapał ofiarę i bawił się nią przez kilka godzin.
начать обучение
catch the prey
Sophie's cat caught the prey and was playing with it for a few hours.
złapać złodzieja
Policja szybko złapała złodzieja.
начать обучение
catch a thief
The police quickly have caught a thief.
przeziębić się
W zeszłym tygodniu złapałam przeziębienie i nie chodziłam na siłownię.
начать обучение
catch a cold
Last week I caught a cold and didn't go to the gym.
+20 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.