Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"

3.5  2    55 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wykonywać ćwiczenie/czynność
Zanim wykonasz ćwiczenia, spójrz na przykład.
начать обучение
do an activity
Before you do the activities, look at the example.
zrobić pracę domową (zadanie szkolne)
Paulina zawsze odrabia prace domowe po szkole.
начать обучение
do one's homework
Paula always does her homework after school.
ćwiczyć gimnastykę
Moja mama jako dziecko ćwiczyła gimnastykę.
начать обучение
do gymnastics
My mum used to do gymnastics when she was a child.
czynić dobro
Czyń dobro, a ono wróci do ciebie.
начать обучение
do good
Do good and it will return to you.
wykonywać pracę
Ważne, żebyś dobrze wykonywała swoją pracę, masz odpowiedzialne stanowisko.
начать обучение
do work
It's important that you do your work well, you hold a responsible post.
jechać z prędkością 100 km/h
Jechał z prędkością 100 km/h, kiedy zdarzył się wypadek.
начать обучение
do 100 km an hour
He was doing 100 km an hour when the accident happened.
walczyć z kimś/czymś
Zawsze będę walczyć z ludzką głupotą.
начать обучение
do battle with somebody/something
I'll always do battle with human stupidity.
+48 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.