Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"

4.8  2    21 карточка    VocApp
 
Вопрос Ответ
rozpocząć wojnę
Korea prawdopodobnie rozpocznie wojnę z USA.
начать обучение
start a war
Korea will probably start a war with the USA.
zakładać interes
Kasia zdecydowała w końcu, że założy interes.
начать обучение
start a business
Kate has finally decided to start a business.
zakładać rodzinę
Maciek założył rodzinę w wieku 35 lat.
начать обучение
start a family
Maciek started a family at the age of 35.
zaczynać spotkanie
Zaczynam spotkanie za pół godziny, więc nie dzwoń.
начать обучение
start a meeting
I'm starting a meeting in 30 minutes so don't call me.
zaczynać od nowa/jeszcze raz
Każdego dnia trzeba zaczynać od nowa i starać się zmieniać świat.
начать обучение
start afresh
Every day you should start afresh and try to change the world.
wszczynać postępowanie karne
Poszkodowany wszczął postępowanie karne przeciw sprawcy wypadku.
начать обучение
start criminal prosecution
The injured party has started criminal prosecution against the perpetrator of the accident.
podkładać ogień
Fabryka samochodów spłonęła, prawdopodobnie ktoś podłożył ogień.
начать обучение
start a fire
The car factory has burnt down, someone probably started a fire.
+14 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.