Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"

5  1    24 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
rezygnować z czegoś
W ubiegłym tygodniu Marcin zrezygnował z pracy.
начать обучение
resign from something
Last week Martin resigned from his job.
uratować kogoś od czegoś
Musisz mi się odwdzięczyć, uratowałam cię przed złością szefa.
начать обучение
save somebody from something
You have to show yourself grateful, I saved you from the boss's anger.
wyrzucić kogoś z (miejsce)
Dyrektor wyrzucił Marka ze szkoły za branie narkotyków.
начать обучение
expel somebody from (place)
The head teacher has expelled Mark from school for taking drugs.
uniemożliwiać komuś/czemuś zrobienie czegoś
Brzydka pogoda uniemożliwiła mi pracę w ogrodzie.
начать обучение
prevent somebody/something from doing something
Bad weather has prevented me from working in the garden.
pożyczyć coś od kogoś
Pożyczyłam samochód od Tomka wczoraj.
начать обучение
borrow something from somebody
I borrowed the car from Tom yesterday.
powstrzymywać się od czegoś
Wolałabym, abyś powstrzymał się od swoich błyskotliwych komentarzy.
начать обучение
refrain from something
I'd rather you refrained from your witty comments.
ukryć coś przed kimś
Starała się ukryć przed nim prawdę, ale ktoś ją wydał.
начать обучение
hide something from somebody
She tried to hide the truth from him, but somebody betrayed her.
+17 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.