Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"

4.5  1    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
protokołować
Sekretarka protokołowała spotkanie przez prawie trzy godziny.
начать обучение
take a record
The secretary has been taking a record of the meeting for almost three hours.
stawać po czyjejś stronie
Jestem ci wdzięczna, że stanąłeś po mojej stronie.
начать обучение
take sides with somebody
I'm grateful that you took sides with me.
brać udział w czymś
W środę wzięłam udział w szkoleniu z technik sprzedaży.
начать обучение
take part in something
On Wednesday I took part in a training on sales techniques.
wziąć głęboki oddech
Weź głęboki oddech i nie denerwuj się!
начать обучение
take a deep breath
Take a deep breath and don't get nervous!
przyjąć posadę
Zadzwonili do mnie z korporacji farmaceutycznej i zdecydowałam się przyjąć posadę managera marketingu.
начать обучение
take a job
I was called from a pharmaceutical corporation and I decided to take a job of marketing manager.
przeprowadzać ankietę
Dział marketing przeprowadził ankietę satysfakcji wśród klientów.
начать обучение
take a poll
The marketing department has taken a customer satisfaction poll.
brać urlop
W tym roku biorę urlop w lipcu.
начать обучение
take a holiday
This year I'm taking a holiday in July.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(всего 1 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.